HALKIN YÜKSELİŞİ PARTİSİNİN  4.OLAĞAN KURULTAYI
14-15 ŞUBAT 2015 TARİHLERİNDE  KOCATEPE KÜLTÜR MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
 
 Genel Sekreterimiz Sayın Behzat ÖZEL'in Kurultayı açış konuşmasından sonra Divan'ın teşkiline geçildi.
Divan Başkanlığına Partimizin Kurucu - MYK Üyesi Sayın Güngör ERSOY,
Başkan Yardımcılığına Av.Mehmet Ali NERGİZ
Yazmanlığa Ragıp ÇABUK, Burak AŞIK seçildiler.
Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Gündemin okunması ve
Sayın Genel Başkan'ın açış konuşması yapıldı.
Parti faaliyetleri ile ilgili faaliyet raporu Genel Sekreterimiz Sayın Behzat ÖZEL,
Gelir-Gider uygulamaları ile ilgili Mali Raporu Genel Başkan Yardımcımız  Sayın Smmm.Fuat YETGİN  sundu.
Raporların İbrasından sonra Parti organlarının seçimine geçildi.
Divan Başkanlığının basiretli yönetimi ile yapılan seçimlerde;
Genel Başkanlığa Sayın Rağıp Önder GÜNAY yeniden seçildi.
45 Kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Asil üyeleri ile  13 Kişilik MYK Yedek Üyeleri,
9 kişilik Merkez Disiplin Kurulu (MDK)  Asil üyeleri  ve  4 Kişilik (MDK) Yedek üyeleri,
Blok liste esasına göre seçildi. Dilek ve temennilerden sonra kurultayımız  kapandı.
     
        Kurultayımıza gönderdiği mesajları ile  bizleri gururlandıran Sayın Kurucu ve Onursal Genel Başkanımız   Prof Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK’e Kurultayımızın gerçekleştirilmesini sağlayan sorumluluklarının bilincinde; katılımcı sayın delegelerimizle, mazeretleri nedeniyle gelemeyen sayın delegelerimize, katılımları ile bizleri onurlandıran sayın Konuklarımıza, sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
                       
                                                                                                               HYP Genel Merkezi